Sprawozdanie ks. Proboszcza - rok 2014

Zapraszam do zapoznania się ze sprawozdaniem z prac wykonanych w naszym kościele w roku 2013.

ks. Jan Wierzbicki, Proboszcz Parafii św. Wojciecha w Białymstoku

A oto sprawozdanie z prac wykonanych w ciągu kończącego się roku:

 • w styczniu kupiliśmy fioletowe ornaty. W tym samym miesiącu: bez przerwy trwały prace na wieży po wrześniowym pożarze, na zamówienie parafii została sporządzona mapa do celów projektowych w związku z wrześniową tragedią. W ramach prac remontowych wykonano: szlifowanie, uzupełnianie ubytków i brakujących listew, szpachlowanie i malowanie stolarki drzwiowej na chórze wymiana szyldów, klamek i zamków w drzwiach na chórze, skrobanie konstrukcji drewnianych pod dzwony , belek stropów nad chórem i pod dzwonami ze spalenizny, zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian w przedniej części chóru gruntowanie ścian przed szpachlowaniem, szpachlowanie ścian szpachlówką renowacyjną z osiatkowaniem ścian z pęknięciami i rysami.

 • w lutym po  świątecznej przerwie elektrycy rozpoczęli wymianę instalacji w dolnych partiach kościoła. W tym samym miesiącu: zakupiliśmy część nowych elementów organowych, rozpoczął się remont mieszkania Ks. Adama. Spłaciliśmy VI-tą ratę naszych zobowiązań finansowych. W ramach prac remontowych: kontynuowane były prace rozpoczęte w styczniu.

 • w marcu kontynuowany był remont mieszkania Ks. Adama. W tym samym miesiącu: został kupiony ornat z wizerunkiem Chrystusa Króla, motorowa piła do drzewa, dwa relikwiarze. Rozpoczęły się przygotowania skweru pod nowy zieleniec. Kupiliśmy nową figurę do Grobu Pańskiego, stara uległa zniszczeniu w czasie pożaru. Kupiliśmy także banery do Grobu i ciemnicy, czerwony ornat na W. Piątek. Z Przemyśla otrzymaliśmy nowy dzwon, została też odnowiona duża puszka do Komunii Św..W ramach prac remontowych wykonano: otynkowanie i szpachlowanie bruzd po instalacjach elektrycznych, zostały rozebrane spalone schody powyżej stropu nad chórem, rozebrano część spalonych podłóg stropów pod dzwonami i w poziomie dzwonów, wykonano nowe murłaty w poziomie +35m wieży, zaszpachlowane zostały ubytki w cegłach elewacyjnych, wymieniono więźbę dachową daszku nad drugim wykuszem bocznym nad tymczasową klatką schodową, wstawione zostały nowe okna w elewacji frontowej, wzmocniono też belki drewnianych stropów w wieży i konstrukcji pod dzwony.

 • w kwietniu  zostały wymienione szyby w oknach na chórze pod rozetą. W tym samym miesiącu: na ścianach i sklepieniach przeprowadzone zostały badania stratygraficzne. Z Krakowa otrzymaliśmy relikwie Św. Jana Pawła II i Św. Faustyny. Odnowiliśmy drugą puszkę i kropielnicę, zakupiliśmy stojak na flagi, mszał na Triduum Paschalne. W ramach prac remontowych wykonano: rozbiórkę elementów gzymsowych betonowych przewidzianych do wymiany na żelbetowe, naprawiono  uszkodzone fragmenty murów na trójkątach i na poziomie +35m, wykonano w podziemiach kościoła izolację poziomą metodą iniekcji, wymienione zostały obróbki blacharskie z blachy powlekanej na miedzianą, naprawiono ubytki w cegłach elewacyjnych w otworach na żaluzje w poziomie dzwonów, wymienione zostały pokrycia daszku nad tymczasową klatką schodową, sklejono rysy i spękania oraz zakotwiono prętami spiralnymi narożne wykusze w poziomie dzwonów, dokonano hydrofobizacji elewacji ceglanej, po raz drugi pomalowane zostały elementy gzymsowe i pilastry w elewacji frontowej i zarusztowanych częściach elewacji bocznych.

 • w maju  dokończony został remont mieszkania Ks. Adama. W tym samym miesiącu: renowacji poddane zostały dwa kociołki do wody święconej. W ramach prac remontowych wykonano: wymienione zostały szyby na górnych korytarzach, wykonano suszenie mikrofalowe i izolację poziomą w piwnicach, zostały oczyszczone osmalone cegły na wieży i przygotowano wieżę do tynkowania z zabezpieczeniem konstrukcji drewnianych, zagruntowane zostały ściany do tynkowania, osadzono narożniki w wieży pod tynki, została też wykonana obrzutka tynkarska, rozpoczęto budowę rusztowania  wnętrza i malowania  kościoła.

 • w czerwcu kontynuowane było wstawianie szyb na klatkach schodowych kościoła. W tym samym miesiącu: została wymieniona instalacja elektryczna w zakrystii, wstawione zostały tez nowe liczniki. Spłaciliśmy VII-ą ratę naszych zobowiązań finansowych. W ramach prac remontowych: rozpoczęto tynkowanie wieży tynkami renowacyjnymi, dalsze ustawianie rusztowań wewnątrz kościoła, zakończono wykonywania wieńców z prętów spiralnych wg projektu konstrukcyjnego. Dokonano naprawy pęknięć ścian i sklepień wewnątrz kościoła szpachlówką renowacyjną. Zostały zagruntowane ściany i sklepienia pod malowanie. Do parafii dostarczono impregnowane deski podłogowe do wymiany na wieży. Przygotowano  ocynkowanie konstrukcji stalowych schodów i drabin na wieżę.

 • w lipcu dokupiliśmy krzesła do sali młodzieżowej.  W tym samym miesiącu: zostały zamontowane automatyczne żaluzje na wieży. W zakrystii został przeprowadzony jej kapitalny remont, odnowiliśmy kolejne trzy kielichy mszalne, zmodernizowane zostały okna w zakrystii, wymienione zostały tam wszystkie szyby. W ramach prac remontowych: zostały zakończone tynkowania wieży tynkami renowacyjnymi, pomalowane zostały ściany i sklepienia  w kolorze, została wymieniona część desek podłogowych na wieży, został tez wykonany montaż konstrukcji stalowej schodów ze stopniami i balustradami w spalonej klatce schodowej na wieży, rozpoczęto demontaż rusztowania elewacyjnego.

 • w sierpniu zostały zamontowane w zakrystii nowe meble.  W tym samym miesiącu: otrzymaliśmy drugi nowy dzwon. W ramach prac remontowych:  zostało zakończone malowanie sklepień w kolorze w nawie głównej i na balkonach,  zakończony został demontaż rusztowania elewacyjnego oraz rusztowania do malowania nawy głównej, rozpoczęło się tynkowanie skutych tynków w kruchcie i w oratorium.

 • we wrześniu oprawiliśmy w nową ramę Obraz Św. Maksymiliana.  W tym samym miesiącu: został wybudowany pomnik upamiętniający nasz pożar. Na wieży częściowo zostały zamontowane dzwony i zegary. Odnowione zostały akolitki, zakupiliśmy lampy ledowe na doświetlenie wnętrza kościoła, scholi została zakupiona elektryczna gitara, doświetlona została zakrystia, w sali młodzieżowej zostały zabezpieczone ściany specjalnymi deskami. Poprawiliśmy też kamienne ogrodzenie przy figurze MB przed oratorium. Rozpoczął się remont łazienki w mieszkaniu Ks. Karola i remont przedsionka przy zakrystii. W ramach prac remontowych: zostało ustawione rusztowanie w części prezbiterium, naprawione zostały pęknięcia  ścian i sklepień w kruchcie i w części prezbiterium, szpachlowane były tynki w kruchcie i w części ołtarzowej, zagruntowano ściany i sklepienie pod malowanie, zakończono malowanie ścian i sklepień w kolorze w kruchcie i w części  prezbiterium, po zakończeniu prac nastąpił demontaż rusztowania w prezbiterium.

 • w październiku rozpoczęła się wymiana instalacji elektrycznej pod kościołem. W tym samym miesiącu: docieplona została tylna ściana plebanii, zabezpieczone zostały rury grzewcze do kościoła. Wyremontowany został przedsionek zakrystii. Dokonaliśmy renowacji gablot i ram obrazów. Kupiliśmy relikwiarz do relikwii Bł. Ks. Jerzego. Zakończona została I cz. budowy pomnika, wymienione zostały kolejne szyby w oknach kościoła. Spłaciliśmy VIII-ą ratę naszych zobowiązań finansowych. Docieplone zostały ławki. W ramach prac remontowych:  zostało pomalowane prezbiterium nad ołtarzem głównym, uzupełnione zostały tynki, dokonano szpachlowania i malowanie oratorium i pomieszczeń przyległych.  

 • w listopadzie  kupiliśmy nowe żyrandole do Oratorium i sal przyległych. W tym samym miesiącu: zostały podłączone wszystkie głośniki w kościele do nowej instalacji, w przedsionku zakrystii zostały zamontowane nowe meble, na wieży kościoła w miejsce zniszczonych dzwonów zostały zamontowane nowe dzwony. W ramach prac remontowych: docieplone zostały wełną mineralną stropy nad nawą kościoła, chórami i wykuszami bocznymi z paroizolacyjną folią, zeskrobano farby, dokonano gruntowania, szpachlowania i malowania ścian chóru i podłogi, wykonano stropy z płyt WPS na belkach stalowych nad wykuszami bocznymi, zostały położone nowe podłogi na wieży.

 • w grudniu były montowane ledowe oświetlenia w kościele. W tym samym miesiącu: zostały zamontowane nowe żyrandole w Oratorium i salach od strony Seminarium Duchownego, w pomieszczeniach Parafialnego Oddziału Caritas zostały zamontowane nowe meble, zmodernizowano okna w sali konferencyjnej i młodzieżowej, w Oratorium została zamontowana elektryczna kurtyna, na balkonach zostały zainstalowane nowe kandelabry.

    To wszystko wykonaliśmy dzięki Waszej ofiarności na tacę, ofiarom indywidualnym składanym w tygodniu i wpłatom na konto naszej parafii oraz  dotacjom w związku z pożarem wieży kościoła. Bóg zapłać za dar serca.

Podczas kolędy tradycyjnie już rodziny naszej parafii składają dwie ofiary – jeśli oczywiście kogoś na to stać – jedną księdzu na kolędą, drugą na kościół. Prowadzone są liczne prace przy kościele po pożarze i rozpoczętym przed pożarem remoncie organów. Już dzisiaj wszystkim bardzo dziękujemy. Potwierdzeniem złożonej ofiary na kościół, będzie przysłanie przez Ks. Proboszcza – pisemnego podziękowania. Obowiązkiem kapłana jest wpisanie do kartoteki parafialnej  w obecności ofiarodawcy złożonej ofiary na potrzeby  parafii.

O wszystkim, co robimy informujemy na bieżąco na stronach internetowych naszej parafii, adresy są dostępne w gablocie pod chórem.