Parafia Rzymsko-katolicka
p.w. św. Wojciecha 
w Białymstoku 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MALARSKIEGO 
NA WYKONANIE POLICHROMII ŚCIENNEJ W PREZBITERIUM W KOŚCIELE PARAFIALNYM P.W. ŚW. WOJCIECHA 
W BIAŁYMSTOKUCel konkursu:

Celem konkursu jest stworzenie nowej polichromii ściennej w prezbiterium kościoła parafialnego p.w. św. Wojciecha w Białymstoku, zastępującej istniejące obecnie malowidła.

Warunki konkursu.

Malowidła ścienne w prezbiterium, mają być wykonane w oparciu o zalecenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku oraz powołanej w tym celu komisji konserwatorskiej i spełniać następujące kryteria:
- polichromia ma cechować się wysokimi walorami artystycznymi,
których podstawą jest intuicja kolorystyczna, wrażliwość na formę i kompozycję, 
- polichromia ma współgrać z istniejącą kolorystyką kościoła,
- polichromia ma współgrać z neoromańskim wnętrzem kościoła, nawiązywać do malowideł w podobnych obiektach sakralnych,
- polichromia ma tematycznie odwoływać się do miejsca w którym ma być wykonana oraz do wezwania świątyni.

Osoby które mogą przystąpić do konkursu.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy artyści profesjonalni bez względu na wiek, płeć, pochodzenie czy inne kryteria kwalifikujące. 
Artyści przystępujący do konkursu powinni posiadać tytuł mgr sztuki z zakresu malarstwa, preferowana specjalizacja – malarstwo architektoniczne.
Artyści przystępujący do konkursu powinni wykazać się doświadczeniem w wykonywaniu przedstawieniowych polichromii ściennych. Doświadczenie te należy potwierdzić przedkładając opisy i zdjęcia minimum trzech realizacji z malarstwa ściennego.
Każdy artysta biorący udział w konkursie, powinien przedłożyć komisji jeden lub więcej projektów polichromii w skali nie mniejszej niż 1: 20 wymiaru rzeczywistego. 
Technika wykonania projektu jest dowolna (olej, tempera, akryl, akwarela, itp.), na dowolnym materiale (płótno, papier, drewno, itp.). 
Technika wykonania polichromii w prezbiterium kościoła jest dowolna, z zaznaczeniem, iż musi być zgodna z technikami i technologią w zakresie malarstwa ściennego.

Jury.

SKŁAD JURY:

Przewodniczący: proboszcz parafii św. Wojciecha – ks. Jan Wierzbicki.
Członkowie komisji:
- ks. prof. Jan Nieciecki,
- PWKZ w Białymstoku – Andrzej Nowakowski,
- starszy inspektor WUOZ w Białymstoku – Lucyna Stalończyk,
- starszy inspektor WUOZ w Białymstoku– Łucja Włoch,
- rzeczoznawca ORKDS ZPAP – Krzysztof Stawecki.

Sposób zgłoszenia do konkursu:

Aby wziąć udział w konkursie należy nadesłać w zaklejonej kopercie lub doręczyć bezpośrednio do kancelarii parafii św. Wojciecha w Białymstoku (ul. Warszawska 46 A, 15-077 Białystok) następujące dokumenty:
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu,
- krótką notę biograficzną,
- dane do kontaktu (adres, telefon, adres poczty elektronicznej),
- potwierdzenie minimum trzech realizacji z malarstwa ściennego (opisy, zdjęcia, wymiary realizacji), 
- projekt lub projekty polichromii do prezbiterium kościoła św. Wojciecha w Białymstoku w skali nie mniejszej niż 1: 20 wymiaru rzeczywistego. 

Zgłoszenia do konkursu należy dostarczyć do 1 marca 2015 r.
W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego.

Opisane wyżej dokumenty będą do odebrania w kancelarii parafialnej po rozstrzygnięciu konkursu. 

Sposób wyłaniania zwycięzcy.

Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony w następujący sposób:
- po sprawdzeniu, czy uczestnik spełnia wszystkie kryteria opisane w pkt. 2. i 3.
- po zapoznaniu się i ocenieniu przez jury konkursu projektów polichromii w prezbiterium kościoła św. Wojciecha w Białymstoku.
Wyniki konkursu i jego zwycięzca zostaną opublikowane na stronie internetowej parafii św. Wojciecha w Białymstoku: www.wojciech.bialystok.pl
Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o jego wygraniu i dalszym etapie realizacji polichromii listownie.
7. Postanowienia końcowe. 

Decyzje Jury są nieodwołalne i niepodważalne. 
Zwycięzca konkurs ma zagwarantowane dalsze prace nad wykonaniem polichromii w prezbiterium kościoła św. Wojciecha w Białymstoku.
Każdy uczestnik konkursu ceduje na rzecz parafii św. Wojciecha w Białymstoku, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia, prawa do reprodukcji, ekspozycji, publikacji, przekładu i komunikacji publicznej, jakimikolwiek środkami bez wyjątku, biorących udział w konkursie projektów, zaś parafia p.w. św. Wojciecha w Białymstoku w pełnym poszanowaniu praw moralnych i artysty, będzie korzystać z takich praw do wykonania wszelkich czynności instytucjonalnych związanych wyłącznie z konkursem.

Udział w konkursie wymaga uprzedniego zapoznania się z niniejszym regulaminem i całkowitej akceptacji jego warunków

TERMINY WYSTAWIENIA RELIKWII DO KULTU PUBLICZNEGO
ŚW. WOJCIECH

1. Wszystkie poniedziałki

2. W dni Nowenny do Św. Wojciecha

3. Doroczny Odpust 23 kwietnia

ŚW. MAKSYMILIAN

1. Wspomnienie 14 sierpnia

2. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia

3. W Święta i Uroczystości Maryjne

ŚW. JAN PAWEŁ II

1. 16-ty dzień miesiąca

2. Wspomnienie 22 października

3. Niedziela Miłosierdzia Bożego

ŚW. FAUSTYNA KOWALSKA

1. III piątek miesiąca

2. Wspomnienie 5 października

3. W dni Nowenny /wszystkie po kolei/

4. Niedziela Miłosierdzia Bożego

BŁ. KS. MICHAŁ SOPOĆKO

1. I-sze czwartki miesiąca

2. Wspomnienie 15 lutego

3. Rocz. Beatyfikacji 28 września

4. N. Miłosierdzia Bożego

BŁ. KS. JERZY POPIEŁUSZKO

1. Wspomnienie 19 października

2. Rocznica Beatyfikacji 6 czerwca

Zbiórka makulatury w parafii

 

W naszej parafii nadal trwa zbiórka makulatury.
Pieniądze ze zbiórki będą przeznaczone na odbudowę wieży kościoła oraz koszty związane z remontem kościoła po pożarze.
Makulaturę (prasa, książki, ulotki,kartony) można przynosić do kruchty pod chórem lub zakrystii przy ul Warszawskiej 46A.
Wszystkim parafianom oraz osobom spoza parafii za POMOC składamy serdeczne Bóg Zapłać.

Klasy I SP spotkania katechetyczne co dwa miesiące w I-szą Niedzielę miesiąca po Mszy Św. o godz.12.30 będą w: XI, I, III i V
Klasy II SP co dwa miesiące w II Niedzielę miesiąca po Mszy Św. o godz. 12.30 będą w: XI, I, III i V
Klasy III SP mają I piątki miesiąca i rocznicę I Komunii Św.

Informujemy, że od 1 czerwca wszystkie pogrzeby z naszej parafii będą odprawiane tylko w naszym kościele, niezależnie od tego, z jakiego Domu Pogrzebowego będzie eksportacja ciała. Kościół parafialny jest centrum życia religijnego. Nasz kościół ma bardzo dobre warunki: nie ma schodów i jest duży przykościelny parking. Po Mszy Św. pogrzebowej pochowanie będzie na cmentarzu wybranym przez rodzinę.

 

UROCZYSTOŚCI MARYJNE

 

1 stycznia - Świętej Bożej Rodzicielki

25 marca - Zwiastowanie Pańskie

3 maja - Królowej Polski

15 sierpnia - Wniebowzięcie NMP

26 sierpnia - Matki Bożej Częstochowskiej

8 września - Narodzenie NMP

16 listopada - Matki Bożej Ostrobramskiej

8 grudnia - Niepokalane Poczęcie NMP

 

W w/w Uroczystości w naszym kościele będą odprawiane Apele Maryjne o godz. 21.00. Zapraszamy.

 

Święta nakazane w Kościele:
 
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - Nowy Rok (1 I)
Objawienie Pańskie (6 I)
• Wniebowstąpienie Pańskie - w VII Niedzielę Wielkanocy (nie czwartek!)
• Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało (czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej)
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - Matki Boskiej Zielnej (15 VIII)
Wszystkich Świętych (1 XI)
Boże Narodzenie (25 XII)