Ks.Prałat Jan Wierzbicki-Proboszcz Parafii Św.Wojciecha w Białymstoku

Od 26 czerwca 2011 roku jestem proboszczem parafii św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Białymstoku.

Urodziłem się w 1955 roku. Pochodzę z Jatwiezi Dużej k/Suchowoli. Święcenia kapłańskie przyjąłem z rąk Ks. Bpa Edwarda Kisiela w roku 1980. Pracowałem w: Knyszynie, Mońkach, Supraślu oraz Białymstoku (par. katedralna, Chrystusa Króla i Św. Rocha).

Przez 31 lat katechizowałem dzieci i młodzież szkolną.

Byłem redaktorem programów katolickich:

  • w Polskim Radiu Białystok w latach 1991 - 2011;
  • w Telewizji Polskiej Oddział w Białymstoku w latach 1997 - 2010;
  • korespondentem Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego w latach 1994 - 2011.

Od 2006 roku piastuję godność kapelana Ojca Św. Benedykta XVI.

Proboszczem nazywamy kapłana stojącego na czele parafii. Jest on pasterzem zleconej sobie parafii, troszczącym się o powierzoną mu wspólnotę. Jego głównymi zadaniami są: duszpasterstwo, przewodniczenie Eucharystii i sprawowanie sakramentów, głoszenie Słowa Bożego, katechizacja wiernych, troska o biednych i chorych w parafii, chowanie zmarłych. Powinien też dbać o utrzymanie kościoła i innych budynków kościelnych, cmentarza oraz wykonywanie wszystkich czynności związanych z administrowaniem parafią.


Ks Adam Szot

Jestem Białostoczaninem. Urodziłem się w tym mieście, tu ukończyłem Szkołę Podstawową nr 22, III LO, a także Seminarium Duchowne. Zostałem wyświęcony na kapłana w białostockiej katedrze w 1992 r.

Po święceniach pracowałem w Sidrze, a następnie odbyłem studia doktoranckie z historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Do Białegostoku wróciłem w 2001 r. Następnie pracowałem w parafii pw. NMP Matki Kościoła, a od 2005 r. pracuję w parafii św. Wojciecha.

Zajmuję się historią Kościoła, z racji na wykształcenie i zainteresowania. Prowadzę Archiwum Archidiecezjalne w Białymstoku, mam wykłady z historii Kościoła w Seminarium Duchownym oraz na Studium Teologii w Białymstoku i Wilnie.

A w czasie wakacji, w miarę możliwości, wędruję po górach i po Kresach.


Ks Marek Lipiszko

 


Ks Marek Czech

Zostałem wyświęcony w 1992 roku, jestem wikariuszem, katechetą w VIII LO w Białymstoku. Jestem również wykładowcą przedmiotów filozoficznych w Seminarium Duchownym.

Pełnię funkcję asystenta kościelnego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum".  W parafii opiekuję się Kołem Przyjaciół Seminarium Duchownego i Kołem Przyjaciół Radia Maryja.


Ks Karol Piniewski

Urodziłem się w Białymstoku. Moja rodzinna parafia, w której wzrastałem duchowo, to św. Roch. Święcenia kapłańskie przyjąłem 7 czerwca 2008 r. 

Ukończyłem nieistniejącą już S.P. Nr 18 oraz VII LO, po którym wstąpiłem do Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Dotychczas posługiwałem w parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie.

Od wielu lat jestem związany z Ruchem Światło-Życie. Bliska mi jest także Liturgiczna Służba Ołtarza, z której sam wyrosłem.


Ks Stanisław Szczepura

W latach 1989-2011 byłem proboszczem, a obecnie jestem rezydentem w Parafii św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Białymstoku. Początki mojego kapłaństwa sięgają lat 60-tych XX wieku - czasów trudnych, w których ateizacja była ogromna.

Moje powołanie sięga czasów, w których maturzysta pragnący wstąpić do Seminarium Duchownego nie mógł oficjalnie się do tego przyznać, bo matury by nie otrzymał. A mimo to wielu z nas poszło drogą kapłaństwa. Wielkim, a często jedynym, naszym wsparciem były rodziny - Bogiem silne.

Trudne początki posługi sprawiły, że w swojej pracy kapłańskiej zainteresowałem się duszpasterstwem rodzin. "Model rodziny u młodzieży akademickiej" był tematem mojej pracy magisterskiej, a potem - gdy ukazała się Instrukcja Episkopatu Polski na temat przygotowania do małżeństwa - jako pierwszy zorganizowałem "Nauki Przedślubne" (wówczas jeszcze w parafii św. Rocha w Białymstoku). Tam też rozpocząłem organizację "Oazy Rodzin", czyli Kręgów Domowego Kościoła. 

Te działania stanowiły zaczątek Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, które z czasem powołało do istnienia Rodzinny telefon zaufania czy Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową. Inicjatywy te z powodzeniem działają do dnia dzisiejszego przy Parafii św. Wojciecha BM. 

Ks. Kanonik Stanisław Szczepura


Ilekroć wydaje się to konieczne lub pożyteczne do właściwego wypełniania posługi w parafii, biskup diecezjalny przydziela proboszczowi jednego lub kilku wikariuszy parafialnych, którzy jako współpracownicy proboszcza i uczestnicy jego troski, wspólnie z proboszczem oraz pod jego władzą, wykonują dzieło pasterskiej posługi (KPK, kan. 545).