Przy parafii św. Wojciecha BM w Białymstoku działa szereg ruchów modlitewnych, organizacji i stowarzyszeń. Jeżeli chcesz ciekawie i mądrze spędzić swój wolny czas, jeżeli chcesz pogłębić swoją wiarę, jeżeli poszukujesz ludzi, którzy myślą i czują podobnie jak Ty - dobrze trafiłeś!

Poniżej znajdziesz informacje o następujących inicjatywach mających miejsce w naszej Parafii:

    

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Powstaliśmy pod koniec czerwca 2009 roku. Nie jesteśmy po prostu kolejną organizacją religijną, która skupia się jedynie na duchowym samodoskonaleniu i modlitwach. Powstaliśmy po to by działać!

 


Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, którzy w zorganizowany sposób współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Jej celem jest pogłębianie formacji  chrześcijańskiej, przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, kształcenie działaczy katolickich i przygotowanie ich do aktywnego udziału w życiu publicznym.
 
 


Biała Procesja

Biała Procesja w naszej parafii służy Panu Jezusowi począwszy od Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 11.00. W okresie zimowym Biała Procesja nie bierze udziału. Opiekunem Białej Procesji jest w naszej parafii Ks. Jarosław Ciucha, a wspomagają osoby świeckie.


  
 


Biuro Radia Maryja

Głównym zadaniem Biura jest szerzenie informacji o Radiu Maryja, ciągłe pozyskiwanie nowych jego słuchaczy oraz przyjmowanie ofiar na działalność Radia i przekazywanie ich do Torunia, a także kolportaż książek i prasy katolickiej. W parafii św. Wojciecha Biuro mieści się w salce pod kościołem i jest czynne codziennie, z wyjątkiem sobót.
  


Bractwo św. Wojciecha
   Bractwo Świętego Wojciecha zostało powołane z inicjatywy ks. proboszcza Stanisława Szczepury, dnia 4 czerwca 1995 roku, z myślą o pomocy przy pielęgnowaniu kultu św. Wojciecha Biskupa i Męczennika. Bracia mieli być zarazem stróżami Relikwii. Na pierwsze spotkanie zjawiło się 15 osób. Spośród nich wybrano najstarszego wiekiem Stanisława Kałużę na prezesa oraz Józefa Kliminowskiego na wiceprezesa. Opiekunem duchowym grupy został Ks. Proboszcz. Z biegiem czasu skład Bractwa uległ zmianie. 

CARITAS

Caritas parafii św. Wojciecha włącza się aktywnie do wszystkich przedsięwzięć Caritas ogólnopolskiej. W ramach akcji „Jałmużna Wielkopostna" członkowie Caritasu rozprowadzają świece (Paschały Rodzinne) oraz rozdają papierowe skarbonki na jałmużnę, zaś w czasie adwentu sprzedają świece „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom". Członkowie Caritasu w każdą drugą środę miesiąca po Mszy św wieczornej uczestniczą w sprawozdawczo-formacyjnym spotkaniu. 

Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego

Czciciele Miłosierdzia Bożego starają się być aktywni w parafii i swoim środowisku. Poszerzają swe wiadomości związane z Kultem Miłosierdzia Bożego, czytają „Dzienniczek" św. Faustyny Kowalskiej, jak również inne materiały opracowane na podstawie „Dzienniczka". Poznają duchową postać gorliwego apostoła Miłosierdzia Bożego ks. M. Sopocki. Przed świętem Miłosierdzia Bożego odprawiają Nowennę, a w dniu święta Miłosierdzia Bożego, podczas uroczystej Mszy św., dziękują Bogu za Jego wielkie Miłosierdzie, którego doświadczają na każdym kroku. Członkowie Stowarzyszenia zamawiają Msze św. w różnych intencjach Wspierają też finansowo kościół parafialny, a także kościół Miłosierdzia Bożego przy ul. Radzymińskiej w Białymstoku oraz Seminarium Duchowne   Domowy Kościół

Studiowanie i dążenie do wprowadzenia w życie nauki Soboru Watykańskiego II o małżeństwie i rodzinie jest celem „Domowego Kościoła”. Jego członkowie pragną również przyswoić sobie wysoki ideał duchowości rodzinnej „Equipes Notre Dame”, które dążą do życia prawdziwie chrześcijańskiego.

Przy naszej Parafii działa obecnie 5 Kręgów Domowego Kościoła. Każdy Krąg Rodzin ma parę animatorską i opiekuna w osobie kapłana.   Grono przyjaciół Seminarium Duchownego

Wspólnota Grona Przyjaciół Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego przy parafii św. Wojciecha powstała z inicjatywy ks. wicerektora Henryka Żukowskiego podczas trwania Czterdziestogodzinnego Nabożeństwa, we wrześniu 1995 roku. Podczas uroczystości na listę wpisały się 84 osoby. Na inauguracyjne spotkanie, które odbyło się w pierwszy poniedziałek października 1995 roku, zaproszone zostały władze Seminarium, które zapoznały grupę z problemami uczelni oraz przedstawiły, przez jakie etapy przechodzi młody człowiek, który zdecydował się pójść za Chrystusem.   Kółka Żywego Różańca


  W parafii św. Wojciecha od początku jej istnienia działa 10 Kół Żywego Różańca, w tym jedno małżeńskie. Opiekunem róż jest ks. Adam Szot. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca, po Mszy św. o godzinie 11, odbywają się w oratorium św. Jerzego spotkania modlitewne poprzedzone konferencją. Po wspólnej mo­dlitwie różańcowej członkowie róż poprzez codzienne indywidualne odmawianie jednej tajemnicy pogłębiają swoją wiarę, życie religijne i czynią posługę modlitewną parafii i całemu Kościołowi.


Liturgiczna Służba Ołtarza

Wszyscy ministranci objęci są programem formacyjnym, który najogólniej można by streścić słowami: Wychowanie przez liturgię.

Grono ministrantów przy naszej parafii liczy obecnie ono 35 chłopców, którzy biorą czynny udział w posłudze liturgicznej.


Odnowa w Duchu Świętym

Na spotkaniach modlitewnych, które odbywają się raz w tygodniu, w każdy wtorek po wieczornej Mszy świętej (o 18.45), członkowie Odnowy rozważają Słowo Boże, a wspólna i indywidualna modlitwa pomaga im wprowadzać Ewangelię w życie. Uwielbienie Boga w modlitwie otwiera na Dary Ducha Świętego i przygotowuje do głębszego korzystania z sakramentów świętych. Raz w miesiącu, w każdy trzeci wtorek miesiąca, Wspólnota adoruje Najświętszy Sakrament. W grupach natomiast dzielenia (które są formą ewangelizacji), mówiąc o swoim życiu, uczy się rozpoznawać, jak Bóg ich prowadzi.Parafialna Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska, która istnieje od 19 marca 1991 roku, jest ważną formacją pomocną proboszczowi w sprawach duszpasterskich. Jest to ciało doradcze i spotyka się kilka razy do roku rozważając aktualne sprawy związane z życiem parafii. Przewodniczącym Duszpasterskiej Rady Parafialnej jest ks. proboszcz Stanisław Szczepura, a w jej skład wchodzą: ks. Jarosław Ciuchna, Tadeusz Rufiński, Halina Grzech, Wacław Borowski, Marek Zdrodowski, Zygmunt Antonowicz, Jolanta Wrzosek, Antoni Filipkowski, Tomasz Filipowicz oraz Antoni Świderski.Rodziny Nazaretańskie   

Przy parafii św. Wojciecha ruch ten powstał w 1991 roku Spotkania formacyjne odbywają się jeden raz w tygodniu. Drugi raz w tygodniu, wszystkie grupy w diecezji spotykają się na półgodzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu, następnie wysłuchują konferencji ewangelizacyjnej. W ramach formacji są także organizowane pielgrzymki kwartalne do sanktuariów maryjnych w Polsce. W okresie zaś wakacyjnym istnieje możliwość skorzystania z dziewięciodniowych reko­lekcji.


Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej

 

MI - Militia Immaculatae (łac.) to ruch maryjno-apostolski, którego założycielem jest św. Maksymilian Maria (Rajmund) Kolbe.

RAJMUND KOLBE urodził się 8 stycznia 1894 r. w Zduńskiej Woli. W 1910 r. wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów). W zakonie otrzymał imię Maksymilian. W 1912 r. wysłano go na studia do Rzymu, gdzie uzyskał dwa doktoraty: z filozofii i z teologii.


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, jako oddział parafialny, powstało przy parafii św. Wojciecha w styczniu 1995 roku z inicjatywy ówczesnego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej — Aleksandra Usakiewicza i ks. proboszcza Stanisława Szczepury. Pierwszym prezesem oddziału został Zbigniew Wojciech Zwierz, w następnych kadencjach: Małgorzata Wyszyńska, Stanisław Wyszyński i Benedykt Kwiatkowski. Asystentem kościelnym był zaś ks. Cezary Czeladko i obecnie ks. Henryk Abramowicz. Członkowie Oddziału jeden raz w miesiącu spotykają się w celu pogłębiania katolickiej formacji duchowej, robią to w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca po Mszy św. wieczornej. Członkowie Oddziału Parafialnego aktywnie uczestniczą w życiu parafii, miasta i kraju.