Proboszcz Parafii Świętego Wojciecha Biskupa Męczennika

w Białymstoku- Ks Prałat Jan Wierzbicki

 

Kilka słów o Księdzu Prałacie

Urodziłem się w 1955 roku. Święcenia kapłańskie przyjąłem z rąk Ks. Bpa Edwarda Kisiela w roku 1980. Pracowałem w: Knyszynie, Mońkach, Supraślu oraz Białymstoku (par. katedralna, Chrystusa Króla Św. Rocha i Św.Wojciecha).

Przez 31 lat katechizowałem dzieci i młodzież szkolną, od 12.VII.2010 r. już jako nauczyciel dyplomowany. Przez 20 lat ewangelizowałem w mediach kościelnych: Radio Watykańskie i Radio Maryja, oraz w publicznych: Radio Białystok.Przez 13 lat pracowałem w Białostockim Oddziale Telewizji Polskie.Byłem wydawcą magazynu katolickiego"Pod Twoją Obronę". Od 2006 roku piastuję godność kapelana Ojca Św. Benedykta XVI.
Od 26 czerwca 2011r. pełnię funkcje proboszcza Parafii Św.Wojciecha w Białymstoku.(Przy Seminarium Duchownym)

Proboszczem nazywamy kapłana stojącego na czele parafii. Jest on pasterzem zleconej sobie parafii, troszczącym się o powierzoną mu wspólnotę. Jego głównymi zadaniami są: duszpasterstwo, przewodniczenie Eucharystii i sprawowanie sakramentów, głoszenie Słowa Bożego, katechizacja wiernych, troska o biednych i chorych w parafii, chowanie zmarłych. Powinien też dbać o utrzymanie kościoła i innych budynków kościelnych, cmentarza oraz wykonywanie wszystkich czynności związanych z administrowaniem parafią.

Rok probostwa Ks.Prałata Jana Wierzbickiego w Parafii Świętego Wojciecha Biskupa Męczennika w Białymstoku

Niedzielna Msza Św. transmitowana przez TVP 1 z krakowskich Łagiewnik.cz.1

Niedzielna Msza Św. transmitowana przez TVP 1 z krakowskich Łagiewnik.cz.2

Niedzielna Msza Św. transmitowana przez TVP 1 z krakowskich Łagiewnik.cz.3

Ks.Prałat Jan Wierzbicki

8.06.1980r. - 8.06.2012r.

32 lata kapłaństwa