SPRAWOZDANIE – 2015r.

A oto sprawozdanie z prac wykonanych w ciągu kończącego się roku:

* w styczniu zakupiliśmy płyty marmurowe na schody przy bocznych ołtarzach. W tym samym miesiącu: kupiliśmy stojaki na parasole. Przy Oratorium została zamontowana nowa szatnia.

* w lutym zostały zamontowane nowe szafy Białej Procesji i Odnowie w Duchu Św. W tym samym miesiącu: dokonaliśmy renowacji kolejnych kielichów i paramentów liturgicznych. Do sali młodzieżowej została zakupiona nowa ksero-drukarka. Spłaciliśmy IX-tą ratę naszych zobowiązań finansowych.

* w marcu został zakupiony nowy tron pod Najświętszy Sakrament. W tym samym miesiącu: zmodernizowane zostały schody przy zakrystii i kancelarii wewnątrz kościoła. Kupiliśmy nowe banery do ciemnicy i Grobu Pańskiego, nowy laptop do sali młodzieżowej. Mieliśmy też poważną awarię linii grzewczej. Na ołtarzu głównym został zamontowany nowy mikrofon. W ramach prac remontowych: do pracowni zostały przekazane spalone dzwony w celu odpowiedniego przygotowania ich do postawienia na postumencie przy kościele. Na balkonach we wszystkich ławkach zostały zamontowane nowe ograniczniki. Po zabezpieczeniu konserwacyjnym na postumencie przy kościele zostały postawione dwa (spośród trzech) spalone dzwony. Dokonano transportu i montażu elementów gzymsowych na trójkątach wieży oraz oczyszczone zostały stropy.

* w kwietniu w sali spotkań obok Oratorium zostały wstawione nowe stoły. W tym samym miesiącu: w darze ołtarza kupiliśmy 10 stuł w trzech kolorach. Do sali spotkań obok Oratorium kupiliśmy 20 krzeseł. Zakończone zostały prace przy renowacji kandelabrów na balkonach. W ramach prac remontowych przeprowadzono: montaż elementów gzymsowych na trójkątach wieży, szpachlowanie elementów gzymsowych, czyszczenie cegły na trójkątach, uzupełnienie gzymsów zaokrąglonych na trójkątach wieży, malowanie gzymsów i hydrofobizacja cegły, uprzątnięcie odchodów ptasich z wieży, malowanie i szpachlowanie ścian korytarzy i klatek schodowych.

* w maju zostały posadzone nowe krzewy w miejsce zniszczonych w czasie pożaru wieży. W tym samym miesiącu: zrobiona została nowa dekoracja ślubna. Do Oratorium zrobiliśmy nowe meble. Kupiliśmy obrus ołtarzowy do Oratorium, dużą ilość zapasowych żarówek do kandelabrów na balkony, na ołtarz nowy pulpit pod Mszał. Po zimowej awarii w pralni została ułożona posadzka. W darze ołtarza kupiliśmy: mszał, 6 lekcjonarzy i 7 komż. Naszej wspaniałej Scholi „Dobra ziemia” kupiliśmy reprezentacyjne koszulki oraz cyfrowe pianino z pełnym wyposażeniem. Rycerstwo Niepokalanej otrzymało nową chorągiew również Straż Honorowa NSPJ ma nową chorągiew.

* w czerwcu zakupiliśmy drugą partię stojaków do choinek i brzózek. W tym samym miesiącu: w Oratorium pojawiły się kolejne nowe meble. W szatni zostały ponumerowane wszystkie wieszaki. Do Oratorium została zakupiona kolejna partia krzeseł. Spłaciliśmy X-tą ratę naszych zobowiązań finansowych. W ramach prac remontowych: rozpoczął się montaż zewnętrznych rusztowań na wieżę.

* w lipcu zostały zakupione płyty kamienne na schody do kancelarii i wewnątrz do Oratorium. W tym samym miesiącu: kupiliśmy krzyże na Jubileusze 50 lecia małżeństwa. Zakupiony został nowy dywan do kancelarii. W ramach prac remontowych: dokonano malowania i szpachlowania ścian korytarzy i klatek schodowych oraz wewnątrz wieży, odwiązano więźbę dachową poziomu 1 hełmu wieży na poziomie terenu, ustawiono rusztowania do montażu hełmu wieży, potem nastąpił montaż poziomu 1 z poziomu terenu na hełm wieży.

* w sierpniu płytami kamiennymi zostały wyłożone schody do kancelarii. W tym samym miesiącu: podobnymi płytami zostały wyłożone schody przy szatni od strony Oratorium. W Oratorium zostały usunięte dwa stare kaloryfery, usunięta została awaria sieci wodnej na plebanii. W ramach prac remontowych: zostało wykonane malowanie i szpachlowanie ścian korytarzy i klatek schodowych oraz wieży wewnątrz, impregnacja więźby dachowej nad nawą główną, odwiązanie więźby dachowej poziomu 2 i 3 hełmu wieży na poziomie terenu, ustawienie rusztowania do montażu hełmu wieży, montaż poziomu 2 z poziomu terenu na hełm wieży, deskowanie hełmu wieży, obróbki blacharskie z miedzi hełmu wieży.


* we wrześniu w stolarni wykonaliśmy cztery nowe ławki do wszystkich naw kościoła. W tym samym miesiącu: do Oratorium zakupiliśmy kolejną dostawę nowych krzeseł, klosze na Zacheuszki. Na schodach do Oratorium zostały zamontowane balustrady i nowe kwietniki. W kościele zostały uszczelnione wszystkie drzwi. W głównych środkowych drzwiach wymienione zostały zawiasy oraz zamontowano urządzenie samozamykające. W ramach prac remontowych: wykonano i zamontowano kulę i krzyż na poziomie 3 hełmu wieży, ustawieno rusztowania do montażu poziomu 3 hełmu wieży, następnie nastąpił montaż poziomu 3 z poziomu terenu na hełm wieży, odeskowano hełm wieży, wykonano obróbki blacharskie z miedzi hełmu wieży, pokryto hełm wieży blachą miedzianą w karo, zamontowano na hełmie wieży uziemienia z drutu miedzianego.

* w październiku kupiliśmy trzy czerwone ornaty. W tym samym miesiącu: kupiliśmy ozdoby na choinki do żłóbka, przy plebanii zamontowaliśmy łapacz do zbierania wody deszczowej. Spłaciliśmy XI-tą ratę naszych zobowiązań finansowych. W ramach prac remontowych: rozebrane zostały rusztowania do montażu hełmu wieży, odeskowany został hełm wieży. Zakończono obróbki blacharskie z miedzi na hełmie wieży, zakończono też pokrycie hełmu wieży blachą miedzianą w karo.

* w listopadzie dokonano konserwacji 10-ciu starych, pięknych krzeseł. W tym samym miesiącu: docieplone zostały boczne ławki i cztery nowe. W sali konferencyjnej na plebanii i w zakrystii zostały wykonane dalsze prace stolarskie. Odnowione zostały okna „dubeltowe” w zakrystii. W ramach prac remontowych: zostały rozebrane rusztowania do montażu hełmu wieży. Następnie zostały wykonane schody i drabiny stalowe powyżej stropu nad chórem. Zakończono rozbieranie rusztowań na zewnątrz i wewnątrz wieży. Uzupełniono podłogi drewniane we wnętrzu wieży.

* w grudniu została wykonana specjalna rama do żłóbka. W tym samym miesiącu: dzięki władzom naszego miasta otrzymaliśmy iluminację pomnika przy kościele oraz doświetlona została nowa wieża. Kupiliśmy nagłośnienie przenośne na nabożeństwa majowe i czerwcowe jakie są odprawiane przy Krzyżu Jubileuszowym na osiedlu. Na okres Bożego Narodzenia zakupiliśmy choinkowe oświetlenia nowej generacji. W ramach prac remontowych: dokończony został montaż metalowej klatki schodowej na wieży, w ten sposób zostały zakończone prace na wieży.

To wszystko wykonaliśmy dzięki Waszej ofiarności na tacę, ofiarom indywidualnym składanym w tygodniu i wpłatom na konto naszej parafii oraz dotacjom w związku z pożarem wieży kościoła. Bóg zapłać za każdy dar serca. 
Podczas kolędy jak każdego roku, rodziny naszej parafii składają dwie ofiary – jeśli oczywiście kogoś na to stać – jedną księdzu na kolędą, drugą na kościół. Przed nami dwie poważne inwestycje, a mianowicie: będzie czyszczona cała elewacja kościoła tzw pudrowanie ścian. Niebawem rozpoczniemy też budowę organów, ale o tym będzie w sprawozdaniu za rok. Za złożone ofiary w czasie kolędy już dzisiaj wszystkim bardzo dziękujemy. Potwierdzeniem złożonej ofiary na kościół, będzie przysłanie przez Ks. Proboszcza – pisemnego podziękowania. Obowiązkiem kapłana jest wpisanie do kartoteki parafialnej w obecności ofiarodawcy złożonej ofiary na potrzeby parafii.
O wszystkim, co robimy informujemy na bieżąco na stronach internetowych naszej parafii, adresy są dostępne w gablocie pod chórem