Przejęcie Parafii Świętego Wojciecha w Białymstoku

przez

Ks Prałata Jana Wierzbickiego.

Po 31 latach kapłaństwa, w dniu 26 czerwca 2011 roku Ks Prałat Jan Wierzbicki został oficjalnie proboszczem parafii Św Wojciecha w Białymstoku.Przejął obowiązki dotychczasowego proboszcza Ks Stanisława Szczepury.Od tej chwili będzie czuwał nad sprawami duchowymi i materialnymi parafii.

Ksiądz Wierzbicki objął parafię św. Wojciecha podczas uroczystej Mszy Świętej Instalacyjnej o godz.12.30


http://www.tvp.pl/bialystok/religijne/pod-twoja-obrone/wideo/03072011/4818125

Podpisanie na ołtarzu przysięgi wierności w obecności Ks. Dziekana Dekanatu Białystok-Śródmieście - przy objęciu urzędu proboszcza w par. Św. Wojciecha w Białymstoku