SPRAWOZDANIE – 2013r.

A oto sprawozdanie z prac wykonanych w ciągu kończącego się roku:

* w styczniu na plebanii został przeprowadzony remont klatki schodowej. W tym samym miesiącu: został kupiony zbiornik na wodę święconą, wzmacniacz do kościoła i dwa mikrofony bezprzewodowe. W głównych drzwiach kościoła została usunięta poważna usterka.

* w lutym został zamontowany w kościele nowy wzmacniacz i mikrofony. W tym samym miesiącu: przeprowadziliśmy dalszą modernizację ławek, została też usunięta bardzo poważna awaria systemu grzewczego naszego kościoła, rozpoczęliśmy remont kancelarii i toalety pod plebanią, poczynione zostały też pierwsze przygotowania pod nowe drzwi główne do kościoła. Spłaciliśmy III ratę naszych zobowiązań finansowych.

* w marcu kupiliśmy obrus i świece ołtarzowe na W. Post., dwa banery:do ciemnicy i Grobu Pańskiego. W tym samym miesiącu: dokupione zostały do kompletu dwa różowe ornaty, po remoncie została odpowiednio wyposażona klatka schodowa na plebanii, zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków w kancelarii zostały wymienione wszystkie szyby w oknach, po zimie zostały naprawione dalsze części rynien na kościele. 

* w kwietniu została usunięta awaria węzła grzewczego. W tym samym miesiącu: wyposażona została kancelaria w nowe meble i niezbędne rzeczy kancelaryjne, zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków wymienione zostały szyby w kaplicach: katyńskiej i martyrologii narodowej, po remoncie zmienione zostało wyposażenie parafialnej toalety, w niektórych miejscach na placu wzmocnione zostało ułożenie kostki ze względu na duży ruch kołowy, odnowione zostały pochodnie procesyjne, zakupiliśmy wiele niezbędnych rzeczy do liturgii, przeprowadzono odwodnienie fundamentu kościoła od strony wschodniej, w kancelarii duszpasterskiej zostało zamontowane połączenie internetowe.

* w maju został ukończony projekt pod przyszłe zieleńce wokół kościoła. W tym samym miesiącu: zostały ukończone prace w toalecie, odrestaurowano kropielnicę, została wyremontowana sala po Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich. W darze od Państwa Niewińskich otrzymaliśmy dwa konfesjonały i drzwi do toalety obok sali młodzieżowej, na schodach do zakrystii i Oratorium rozpoczęto układanie granitowych płyt. Został też wykonany baner na powitanie gościa i plansza z rozkładem nabożeństw. Wpłaciliśmy IV ratę naszych zobowiązań finansowych.

* w czerwcu w szczytowej ścianie plebanii zostało zamurowane okno. W tym samym miesiącu: w odremontowanej sali młodzieżowej zostały zamontowane nowe meble, położone zostały płyty granitowe na murze zaporowym od strony Seminarium i plebanii, a także pod krzyżem misyjnym.

* w lipcu zostało wymienione okno w węźle cieplnym pod plebanią. W tym samym miesiącu: rozpoczął się remont przyszłej sali konferencyjnej, rozpoczęto wykopy pod położenie przewodów elektrycznych w powstających zieleńcach, zakupiliśmy krzesła do sali dla młodzieży, stojak na rowery, zostały zakończone prace przy schodach do zakrystii i oratorium, rozpoczęliśmy remont mieszkania Ks. Marka Czecha, przy kościele zostały zamontowane dwie betonowe ławki, na dachu plebanii zlikwidowano usterki blacharskie.

* w sierpniu zakończona została procedura przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki na której jest dobudowana część plebanii. Parafia wykupiła tę działkę na własność. W tym samym miesiącu: została położona instalacja elektryczna pod część przyszłych zieleńców, zakończony został remont mieszkania Ks. Marka Czecha, rozpoczęto prace przy zakładaniu zieleńców, na naszą prośbę Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odpłatnie przejęło węzeł cieplny pod plebanią zasilający kościół i pozostałe budynki, wyfrezowano 4 pni pod trawniki, odświeżone zostały ściany mieszkania Ks. Marka Lipiszki, wykonano nowe szyldy na kancelarię, plebanię oraz tablicę informacyjną historii naszego kościoła.

* we wrześniu na właściwą pracę siostry zakrystianki został zakupiony odpowiedni sprzęt do sprzątania w kościele i prania bielizny. W tym samym miesiącu: został wykonany remont drugiej klatki schodowej na plebanii, toalety dla młodzieży, rozpoczął się remont organów, kupiliśmy zastępczy instrument organy Johannusa, obudową blaszaną zostały zabezpieczone przewody elektryczne na zewnątrz przy zakrystii, w połowie miesiąca spłonęła wieża kościoła, w ostatnim dniu września została wpłacona V-ta rata naszych zobowiązań finansowych.

* w październiku został zakończony remont drugiej klatki schodowej na plebanii i sali konferencyjnej pod plebanią. Te prace były wcześniej prowadzone jeszcze przed pożarem wieży. W tym samym miesiącu: w pomieszczeniach po byłym banku powstała pralnia s. Kornelii na bieliznę kielichową, ołtarzową i szaty liturgiczne, po pożarze zostały wymurowane ściany przy organach, na dachu zostały załatane dziury po spadającym krzyżu, wieża na zimę została zabezpieczona specjalnym brezentem, rozpoczęliśmy pudrowanie ścian kościoła w technologii ROTEC.

* w listopadzie rozpoczęliśmy szklenie okien na wieży po wrześniowym pożarze. W tym samym miesiącu: trwały dalsze prace przy usuwaniu dziur w dachu kościoła spowodowane spadającym krzyżem, wstawione zostały z obu stron wewnątrz wieży drzwi przeciwpożarowe, została sporządzona dokumentacja kościoła niezbędna do prowadzenia dalszych prac, przeprowadzona też została wstępna rozmowa z rektorem Akademii Sztuk Pięknych z Katowic w sprawie przyszłych fresków całego wnętrza kościoła nie tylko presbyterium, zakupiona została bielizna kielichowa i inne rzeczy do liturgii, na chórze zlikwidowane zostały szczeliny pękniętej ściany pod niemiecką oryginalną rozetą, sfinalizowany został projekt drzwi głównych do kościoła.

* w grudniu zakupiliśmy kolejną ilość ornatów zielonych. W tym samym miesiącu: rozpoczęto całkowitą wymianę instalacji elektrycznej w kościele, ukończony został remont pomieszczenia na organy, została sporządzona ekspertyza techniczna wieży.

To wszystko wykonaliśmy dzięki Waszej ofiarności na tacę, ofiarom indywidualnym składanym w tygodniu i wpłatom na konto naszej parafii. Bóg zapłać za dar serca. 
Podczas kolędy tradycyjnie już rodziny naszej parafii składają dwie ofiary – jeśli oczywiście kogoś na to stać – jedną księdzu na kolędą, drugą na kościół. Prowadzone są liczne prace przy kościele po wrześniowym pożarze i rozpoczętym przed pożarem remoncie organów. Już dzisiaj wszystkim bardzo dziękujemy. Potwierdzeniem złożonej ofiary na kościół, będzie przysłanie przez Ks. Proboszcza – pisemnego podziękowania. Obowiązkiem kapłana jest wpisanie do kartoteki parafialnej w obecności ofiarodawcy złożonej ofiary na potrzeby parafii.
O wszystkim, co robimy informujemy na bieżąco na trzech stronach internetowych naszej parafii, adresy są dostępne w gablocie pod chórem.