Proboszczem nazywamy kapłana stojącego na czele parafii. Jest on pasterzem zleconej sobie parafii, troszczącym się o powierzoną mu wspólnotę. Jego głównymi zadaniami są: duszpasterstwo, przewodniczenie Eucharystii i sprawowanie sakramentów, głoszenie Słowa Bożego, katechizacja wiernych, troska o biednych i chorych w parafii, chowanie zmarłych. Powinien też dbać o utrzymanie kościoła i innych budynków kościelnych, cmentarza oraz wykonywanie wszystkich czynności związanych z administrowaniem parafią.

Ks. Infułat Zygmunt Lewicki

Ksiądz Zygmunt Lewicki po święceniach kapłańskich pracował w parafii Dobrzyniewo. Następnie odbył studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uwieńczone stopniem doktora teologii. Po powrocie do Białegostoku przez 20 lat był duszpasterzem akademickim w parafii pw. św. Rocha w Białymstoku i od 1958 r. wykładowcą w Seminarium Duchownym. W 1979 r. został pierwszym proboszczem parafii pw. św. Wojciecha w Białymstoku. Piastował szereg ważnych i odpowiedzialnych funkcji w diecezji. Był odpowiedzialny, jako referent do spraw ekumenicznych, za relacje z innymi wspólnotami chrześcijańskimi na terenie archidiecezji białostockiej. Został obdarzony tytułami i honorami, był prepozytem Kapituły Metropolitalnej Białostockiej, otrzymał godność protonotariusza apostolskiego.


 

Ks. Kanonik Stanisław Szczepura

Trudne początki posługi sprawiły, że w swojej pracy kapłańskiej zainteresował się duszpasterstwem rodzin. "Model rodziny u młodzieży akademickiej" był tematem jego pracy magisterskiej, a potem - gdy ukazała się Instrukcja Episkopatu Polski na temat przygotowania do małżeństwa - jako pierwszy zorganizowałem "Nauki Przedślubne" (wówczas jeszcze w parafii św. Rocha w Białymstoku). Tam też rozpocząłem organizację "Oazy Rodzin", czyli Kręgów Domowego Kościoła. 

Te działania stanowiły zaczątek Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, które z czasem powołało do istnienia Rodzinny telefon zaufania czy Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową. Inicjatywy te z powodzeniem działają do dnia dzisiejszego przy Parafii św. Wojciecha BM. 
Ksiądz kanonik Stanisław Szczepura jest też Asystentem Kościelnym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Kapelanem Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej. Został wpisany do Encyklopedii WHO IS WHO w Polsce 28.02.2007 r. Odznaczony Srebrną Odznaką Honorową za zasługi Kas Oszczędnościowo-Kredytowych oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2009 r.

19 czerwca 2011, podczas Mszy Świętej o godzinie 11:00 dziękowaliśmy Dobremu Bogu za dar 50 lat służby kapłańskiej księdza kanonika. Tym samym, był to moment jego przejścia na emeryturę, oraz przekazanie probostwa w naszej parafii ks. Prał. Janowi Wierzbickiemu


 

Ks. Prałat Jan Wierzbicki

Od 26 czerwca 2011 roku jestem proboszczem parafii św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Białymstoku.

Urodziłem się w 1955 roku. Pochodzę z Jatwiezi Dużej k/Suchowoli. Święcenia kapłańskie przyjąłem z rąk Ks. Bpa Edwarda Kisiela w roku 1980. Pracowałem w: Knyszynie, Mońkach, Supraślu oraz Białymstoku (par. katedralna, Chrystusa Króla i Św. Rocha).

Przez 31 lat katechizowałem dzieci i młodzież szkolną.

Byłem redaktorem programów katolickich:

  • w Polskim Radiu Białystok w latach 1991 - 2011;
  • w Telewizji Polskiej Oddział w Białymstoku w latach 1997 - 2010;
  • korespondentem Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego w latach 1994 - 2011.

Od 2006 roku piastuję godność kapelana Ojca Św. Benedykta XVI.