Remont i modernizacja sanktuarium św. Wojciecha BM

 

W 2011 -  2015 roku kontynuujemy prace remontowo-modernizacyjne w naszym kościele. Stopniowo zmienia się zarówno jego wnętrze, jak i bezpośrednie otoczenie. Obecnie prowadzone są prace wokół kościoła, polegające na uporządkowaniu posesji - chodników, podjazdów i miejsc parkingowych.

Wnętrze naszego kościoła w ostatnim czasie wzbogaciło się o elektroniczną tablicę. Podczas Mszy św. na tablicy wyświetlane są teksty pieśni oraz psalmów. Stopniowo doposażamy również kościół w inne niezbędne urządzenia.


W najbliższej przyszłości (przed zimą 2011/2012) mamy zamiar dokonać gruntownej modernizacji systemu grzewczego naszego kościoła. Obecne urządzenia są już przestarzałe, energochłonne i ulegają awariom. Mamy nadzieję, że wprowadzane zmiany przyczynią się do poprawy komfortu parafian przybywających do naszego kościoła w sezonie zimowym, a jednocześnie pozwolą ograniczyć wydatki na ogrzewanie


Wszelkie prace modernizacyjne i remontowe możemy prowadzić dzięki hojności naszych darczyńców. Ze względu na fakt, iż prace te pochłaniają znaczą część budżetu parafii wprowadziliśmy zasadę, iż ofiary składane na tacę w każdą trzecią niedzielę miesiąca przeznaczane są w całości na ich finansowanie.

Zachęcamy także do indywidualnego wsparcia naszego funduszu remontowego poprzez wpłaty na konto parafii:

24 8769 0002 0391 0937 2000 0010, prowadzone przez Spółdzielczy Bank Rozwoju


Do współpracy zapraszamy również sponsorów oraz osoby mogące przekazać niezbędne do prowadzenia prac remontowych materiały. 

Wszystkim dotychczasowym darczyńcom składamy serdeczne Bóg zapłać oraz zapraszamy do dalszej współpracy!